Gråstenvej 3 Felsted, 6200 Aabenraa, Tlf.: 73768334
Om Bakkehuset

Bakkehuset er en institution som vægter legen højt.
Gennem det daglige arbejde med børnene og kontakten med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende, glade og selvstændige mennesker.
Det er vort mål, at børnene lærer både at vise hensyn til andre og at lege sammen i mindre grupper såvel ude som inde uden voksenindblanding.
 Aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppens sammensætning og ud fra de 6 punkter i De Pædagogiske Læreplaner.

Børnene er inddelt i grupper

Grupperne hedder Søstjerner, Krabber og småbørnsgruppen Lopperne. Børnene er i alderen 3-6 år i de tre grupper og fra 0-2 i småbørnsgruppen. Der tilbydes aktiviteter, hvor alle aldersgrupper bliver tilgodeset – både på gruppen og på tværs af grupperne. De yngste børn på grupperne tilbydes ”fælles” middagssøvn.
Før barnet begynder i Bakkehuset tilbyder vi et hjemmebesøg. Efter 3 måneder tilbydes forældrene en samtale, hvor barnets opstart og trivsel i Bakkehuset drøftes. Alle børn tilbydes en sprogvurdering inden de er fyldt 3,4 år, og resultatet herfra indgår i 3 månederssamtalen.
Vi samarbejder med dagplejen inden børnene begynder i Bakkehuset. Der er i øvrigt løbende samarbejde, hvor dagplejerne kommer på besøg i alle grupper og kan benytte børnehavens legeplads. Vi har også fælles arrangementer med dagplejen f.eks. sommerfest og pædagogiske arrangementer for de voksne.
Der bliver sat fokus på kommende skolestart, hvor de ældste børn samles i gruppenSøstjernerne fra 1.august. I slutningen afoktober eller i begyndelsen af november måned afholdes et forældremøde, hvor vægten er lagt på skoleparathed. Børnehaveklasselederen fra Felsted Centralskole deltager i dette møde. I forbindelse med indskrivning til skole tilbydes alle en skoleparatheds-samtale.
Derudover samarbejder vi med Felsted Centralskole og Bygbjerg SFH omkring forberedelse af skolestart, hvor vi 2 gange om ugen – fra april til juni – besøger Bygbjerg SFH og 0. klasse.