Gråstenvej 3 Felsted, 6200 Aabenraa, Tlf.: 73768334
Bestyrelsen

Bakkehuset er en selvejende institution, der modtager børn i alderen fra 0 - 6 år.
Forskellen mellem en kommunal og en selvejende institution er, at der mellem kommunen og den selvejende institution er indgået en driftsoverenskomst, som giver bestyrelsen beføjelser til:
- at ansætte og afskedige personale
- at fastlægge Bakkehusets idégrundlag
- at godkende målsætning
- at vedtage principper for aktiviteter og pædagogik
- at have ansvaret for økonomien og de fysiske rammer

Med andre ord bestyrelsen har stor indflydelse på driften af Bakkehuset.
Bestyrelsen afholder møde ca. 6 gange om året. Der er til hvert møde en dagsorden med faste punkter: budget, børnetal og personale, samt fra gang til gang aktuelle som Der er udarbejdet et årshjul, som der løbende bliver fulgt op på.
1 - 2 gange om året mødes bestyrelsen med hele personalegruppen, her kan temaet være, pædagogiske læreplaner eller andet relevant emne.
Der bliver lavet referat fra alle bestyrelsesmøder. Disse kan ses på Intra.
Bestyrelsen har ansvaret for:
- at der afholdes sommerfest og forældremøde i juni måned, hvor der vælges bestyrelsesrepræsentanter.
- at der bliver arrangeret gruppefester i de enkelte børnegrupper.
- at der arrangeres en arbejdsfredag en gang om året