Gråstenvej 3 Felsted, 6200 Aabenraa, Tlf.: 73768334
Information

Glemte sager:
Bakkehuset har en kiste med glemt tøj, sko m.m.
Vi opfordrer alle forældre til jævnligt at kigge i kisten.

Kisten bliver tømt efter behov.
De genstande, som ikke bliver afhentet tilfalder Bakkehuset eller doneres til Røde Kors.

Information og retningslinier ved sygdom
Smitsomme Sygdomme Hos Børn Og Unge

Frugt-/Brødordning:
Vi tilbyder en frugt- og brødordning, og beløbet 70 kr. pr. måned bliver opkrævet sammen med forældrebetalingen.